Logo

KEMP AD
30, Nikola Petkov Str.
5400 – Sevlievo, Bulgaria
Tel/fax: 00359 0675 3 28 87
e-mail: kemp@nat.bg

 

Flag_EU
Logo_Inovacii

 

Договор №: BG16RFOP002 2.040 1331 C01 „Подобряване на производствения капацитет в "КЕМП" АД“
 

Предмет на процедурата: „Доставка на оборудване за подобряване на производствения капацитет в "КЕМП" АД по обособени позиции

 
ДОКУМЕНТИ:
 
Публична покана
Методика за оценка на офертите
Изисквания към офертите
Приложение 3 - Декларация на кандидата
Проект Договор за доставка ОП 1-3
Проект Договор за доставка ОП 2
Проект Договор за доставка ОП 4-6
Проект Договор за доставка ОП 5
Образец на оферта за ОП 1
Образец на оферта за ОП 2
Образец на оферта за ОП 3
Образец на оферта за ОП 4
Образец на оферта за ОП 5
Образец на оферта за ОП 6
Образец на списък с доставки
Техническа спецификация на активи