Продукти

СЕРТИФИЦИРАНЕ & ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Bureau Veritas Certification удостоверяват, че системата за управление на КЕМП АД е в съответствие с изискванията на следните стандарти за системи на управление:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018

Bureau Veritas SA е водеща глобална компания в сферата на услугите за изпитване, инспекция и сертификация. Bureau Veritas SA гарантира, че активите на техните клиенти, продукти, инфраструктура и процеси отговарят на стандартите и регламентите по отношение на качеството, здравето и безопасността, опазването на околната среда и социална отговорност

 

 

От 27.06.2017 год. KEMП АД има сертификация за съответствие на продуктите клас Еса съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, издадена от оторизирана лаборатория.

KEMП АД има сертификати по VDE HAR за: H03VV-F; H05VV-F и H07V-K.

За Компанията

1. КЕМП АД е основанa през 1999 г. В град Севлиево.

2. Фирмата има над 15 годишен опит в производството на масивни и гъвкави инсталационни и силови кабели, както и на телефонни кабели и дървени барабани.

3. КЕМП АД се обслужва от 40 работника, с дългогодишен опит в кабелната индустрия.

4. В КЕМП АД вярваме, че в основата на всяка успешна компания, стоят силни личности и доказани професионалисти, напълно отдадени на своята работа.

5. От създаването си до сега, КЕМП АД винаги е доказвала, че е социално отговорна компания, която цени природните богатства.

6. Девизът ни е коректност, качество, срочност!

Документи

Декларация на ръководството относно политиката по качеството и околната среда

PDF

ISO 9001:2015 Сертификат

PDF

ISO 14001:2015 Сертификат

PDF

ISO 45001:2018 Сертификат

PDF

Новини & Събития

Одобрен проект "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"

16 октомври, 2023

 

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1331-C01 Подобряване на производствения капацитет в "КЕМП" АД

Предмет на процедурата: „ Избор на изпълнител за доставка на устройство за цифрово маркиране на единични проводници - 1 бр. "

Прогнозна стойност: 94 584,00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 12.08.2020 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 19.08.2020 г.

12 Август, 2020

 

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1331-C01 Подобряване на производствения капацитет в "КЕМП" АД.

Предмет на процедурата: „Доставка на оборудване за подобряване на производствения капацитет в "КЕМП" АД по обособени позиции“.

Прогнозна стойност: 1 406 121,00 лв. без ДДС.

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 01.06.2020 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 08.06.2020 г.

1 Юни, 2020

 

„КЕМП“ АД стартира изпълнението на договор „Подобряване на производствения капацитет в "КЕМП" АД“
Февруари, 2020

 

Въведена е в експлоатация автоматична извивалня за кабели на рула.

Юни, 2019

 

От 01 юли 2017 г. е в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

От 27.06.2017 год. KEMП АД има сертификация за съответствие на продуктите клас Еса съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА,  издадена от оторизирана лаборатория.

„КЕМП“ АД приключи изпълнението на проект „Подобряване на конкурентоспособността на „КЕМП” АД чрез увеличаване на производствения му капацитет”
Август, 2017

 

„КЕМП“ АД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
Февруари, 2016
В края на 2014 КЕМП АД завърши саниране на производствените си сгради.
Октомври, 2014
През 2014 година КЕМП АД въведе в експлоатация нова линия, позволяваща Ко-екструзия!
Март, 2014

Седалище и адрес на управление:

гр. Севлиево, ул. „Никола Петков” № 30
+ 359 675 328 87
+ 359 675 328 87

Офис:

офис гр.София, ул."Бачо Киро" № 8
+ 359 2 980 2648
+ 359 2 980 3438
Your message has been sent successfully.
E-mail must be valid and message must be longer than 1 character.

>NYM-0; NYM-J>Стандард: DIN VDE 0250-част 204

Прилжение: NYM се използва като силов и контролен кабел за неподвижен монтаж; за вътрешни инсталации; в, над и под мазилка и гипс и на открито, ако не се предвиждат механични увреждания.
×

>ПВВ - МБ 1>Стандард: БДС 4305-90

Прилжение: За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване
×

>ПДВВ>Стандард: BS 6004/5

Прилжение: За неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби.
×

>ПВУ-А1>Стандард: БДС 4305-90

Прилжение: За неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби, машини, апарати и други. Изграждане на звънчеви инсталации
×

>H05V-K, H07V-K>Стандард: БДС EN 50 525-2-31

Прилжение: За неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби, машини, апарати и други.
×

> H07V-R>Стандард: БДС EN 50525-2-31

Прилжение: За неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби, машини, апарати и други.
×

>H05V-U, H07V-U>Стандард: БДС EN 50525-2-31

Прилжение: За неподвижно полагане в осветителни инсталации, силови и разпределителни уредби, машини, апарати и други.
×

>H03VV-F>Стандард: БДС EN 50525-2-11

Прилжение: Проводник с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.
×

>H03VVH2-F>Стандард: БДС EN 50525-2-11

Прилжение: Проводник с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.
×

>H05VV-F>Стандард: БДС EN 50525-2-11

Прилжение: Проводник с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.
×

>ПТПВ>Стандард: БДС 5627-80

Прилжение: Телефонният проводник ПТПВ е предназначен за свързване на телефонни апарати и високоговорители към крайните устройства на градски и местни телефонни и радиотранслационни линии за полагане на закрито и открито.
×

>ППВР>Стандард: ФС ЕМКА 43-2003

Прилжение: Проводникътa e предназначен за ремонт и строителство на радиофикационни мрежи.
×

>ППВАР>Стандард: ФС ЕМКА 43-2003

Прилжение: Проводникътa e предназначен за ремонт и строителство на радиофикационни мрежи.
×

>СВТ; СВТ-ж;СВТ-с>Стандард: БДС 16291-85

Прилжение: За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации с номинално напрежение Uo/U 0,6/1kV и честота 50Hz.Предназначен за неподвижно полагане на открито или в помещения, в канали, тунели, шахти или изкопи. Когато има изискване за устойчивост на светлинни лъчи и атмосферно влияние, кабелът се изпълнява като СВТ-с с обвивка, устойчива на тези въздействия.
×

>NYY-0; NYY-J>Стандард: DIN VDE 0295

Приложение: За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации с номинално напрежение Uo/U 0,6/1kV и честота 50Hz.Предназначен за неподвижно полагане на открито или в помещения, в канали, тунели, шахти или изкопи.
×

>S07VOV-F

Прилжение: Kабели за потопяеми електрически помпи
Конструкция на проводника /бр. х mm 2/ Радиална дебелина на изолацията mm Радиална дебелина на пълнежа mm Радиална дебелина на външна изолация mm Размери на проводника /mm/ Външен Ø Медно число кг/км Приблизително тегло кг/км
3x1,50 0,6 0,4 1,6 9,8 39 152
3x6,00 0,8 0,6 1,8 15,3 151 340
4x1,50 0,6 0,5 1,6 11,3 53 202
4x2,50 0,7 0,5 1,8 12,8 85 276
×

>ПВO>Стандард: БДС 6766-81

Прилжение: За свързване на жилищни и други електрически инсталации към въздушната електроразпределителна мрежа.
Конструкция на проводника Размери на проводника Медно число Приблизително тегло
mm2 mm kg/кm kg/кm
6 4,9 54 74
10 6,2 90 120
×

>Шперплатови Барабани

Тип Макс. ширина L1 [mm] Работна ширина L2 [mm] Диаметър страница Фd1 Диаметър сърце Фd2 Отвор на барабана Фd3 Дебелина страница L3 [mm] Макс.тегло на кабела [kg] Тегло на барабана [kg]
L030 420 404 300 150 80 8 80 1.95
L033 420 404 330 150 80 8 80 2.10
L040 420 404 400 150 80 8 90 2.30
L050 420 404 500 150 80 8 100 8
L060 420 396 600 200 80 12 180 17
L075 420 396 755 312 80 14 200 25
L090 500 468 900 350 80 16 300 47
L100 600 555 1000 450 80 24 400 71
L120 600 555 1200 450 80 24 600 144
×

>LiYY>Стандард: VDE 0812

Прилжение: За свързване на телекомуникационни системи и системи за предаване на данни, електрически приспособления и инструменти за напрежение 300/500V.
×

>A05VV-F>Стандард: VDE 0281-5

Прилжение: Проводник с усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.
×

> За КЕМП АД

×